Barion Pixel SMS Gateway PHP class - SeeMe
Itt tudsz keresni a cikkek között.

SMS Gateway PHP class

A SeeMe SMS Gateway PHP integrálásának megkönnyítése érdekében egy SeeMe SMS Gateway PHP class-t biztosítunk számodra. Ennek segítségével akár már 5 perc alatt beállíthatod az SMS küldést a saját rendszeredben.

Beállítások

$method
HTTP hívások módja. Lehetséges értékek: 'curl' vagy 'file_get_contents'
$apiUrl
Gateway API URL-je. 'https://seeme.hu/gateway'
$logFileDestionation
Naplófile alapértelmezett útvonala. Amennyiben nem kívánod naplózni a lekérdezéseket, értékként állítsd be false-t.
$format
A válasz formátuma. Értéke 'string', 'xml' vagy. 'json' lehet.

Metódusok

__construct( $apiKey, $logFileDestination = false )

Konstruktor.

Paraméterek:

$apiKey
Az authentikációhoz szükséges API kulcs. Az SMS Gateway beállítások oldalon tudunk generálni.
$logFileDestination
Ha szeretnénk naplózni a gateway hívásokat, ebben a paraméterben adjuk meg a naplófile útvonalát (filenévvel együtt). Amennyiben nem kívánod naplózni a lekérdezéseket, értékként állíts be false-t.

sendSMS( $number = null, $message = null, $senderid = '', $reference = null, $callbackParams = null, $callbackURL = null )

SMS küldés.

Paraméterek:

$number
telefonszám nemzetközi formátumban (országhívóval, körzetszámmal) elválasztó karakterek és pluszjel nélkül egyben. Például: 36301234567
$message
Az üzenet szövege UTF-8 karakterkódolással. Használható karakterek.
$senderid
Feladóazonosító. Ha nincs megadva (sem a fenti beállításoknál a $params tömbben), akkor az SMS az SMS Gateway beállíások oldalon megadott alapértelmezett feladóazonosítóval kerül kiküldésre.
$reference
Tetszőlegesen megadható azonosító. Callback hívásnál ezt visszakapod, így be tudod azonosítani a kiküldött üzenetet.
$callbackParams
Egy stringben, vesszővel elválasztva adhatod meg azon események, állapotok kódjait, melyek esetén callback hívást kérsz (Például: '1,4,5,6,7'). Ha mindegyik esetén szeretnél callback hívást kapni, akkor értékként 'all'-t adj meg.
$callbackUrl
Callback hívások URL-je. 

Gateway SMS küldés, paraméterek listája
 

getBalance()

Egyenleged kérdezheted le a segítségével.

Gateway egyenleg lekérdezés

 

getResult()

A gateway által adott választ kapjuk meg a metódus meghívásával a kért formátumban.

 

SeeMeGateway class

<?php

define('GATEWAY_URL', 'https://seeme.hu/gateway');

/**
 * 
 * SeeMe SMS Gateway class
 * 
 * @version 2.0.1 SeeMeGateway
 * @copyright 2013, Dream Interactive Kft.
 * @author 2013 Adam Pinter adam.pinter@dream.hu
 * 
 * @link https://seeme.hu
 * 
 */

/**
 * CHANGELOG
 * 1.0.2 sendSMS() method: removed 0 param @ line: 107
 * 1.0.1 http_build_query() added param arg_separator: '&' @ line: 225
 * 2.0.0 uses API key, new parameter validators
 * 2.0.1 reference validator hotfix
 */

class SeeMeGateway {
	
	/**
  	* Gateway calling method file_get_contents or curl
  	* 
  	* @access private
  	* @var string
  	*/
	private $method 			= 'curl', // curl, file_get_contents
	    $apiUrl 			= GATEWAY_URL,
	    $logFileDestination	= false,
	    $format  			= 'json'; // string, json, xml
      
  #xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	#xx DO NOT EDIT CODE UNDER THIS LINE
	#xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
  
  private
      $params  			= array(),
	    $result,
	    $reference,
      $version      = '2.0.1',
      $checksumLength   = 4;
      
	public function __construct( $apiKey, $logFileDestination = false ) {
	
		if(!is_string($apiKey)){
			throw new SeeMeGatewayException('Invalid API key type. Must be string', 1);
		}
	
		$this->params['key'] 	= trim($apiKey);
		
    if(!$this->validateApiKey($this->params['key'])){
			throw new SeeMeGatewayException('Invalid API key', 18);
		}
    
		if($logFileDestination) {
			$this->logFileDestination = $logFileDestination;
    }
	}
	
	/**
  	* Send SMS. Throws an exception on error
  	*
  	* @access public
  	* @param string $number  Mobile phone number in international format (pl. 36201234567)
  	* @param string $message Message encoded in UTF-8 
  	* @param string $sender  Sender ID
  	* @return void
  	*/
	public function sendSMS( $number, $message, $sender = '', $reference = null, $callbackParams = null, $callbackURL = null ) {
		
		if(!is_string($message)){
			throw new SeeMeGatewayException('Invalid message parameter type. Must be string', 1);
		}
	
		$params = $this->params;
		$params['number']  = trim($number);
		$params['message'] = trim($message);
		
		if(strlen($params['message']) < 1){
		  throw new SeeMeGatewayException('Invalid message parameter.', 1);
		}
		
		if($sender) {
			$params['sender'] = trim($sender);
    }
    
		if($reference) {
			
			if(!is_string($reference) && !is_numeric($reference)){
			  throw new SeeMeGatewayException('Invalid number reference type. Must be string or number', 1);
			}
			
			$params['reference'] = trim($reference);
    }
      
		if($callbackParams){
		  if($callbackParams == "all"){
		  		$params['callback'] = "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10";
		  } else if( $this->validateCallbackParams($callbackParams) ) {
		  		$params['callback'] = $callbackParams;
		  } else {
		  		throw new SeeMeGatewayException('Incorrect callback parameter format', 1);
		  }
		}
		  
		if($callbackURL) {
			$params['callbackurl'] = $callbackURL;
    }
		
		if( !is_numeric($params['number']) ){
		 throw new SeeMeGatewayException(
		   "Only numbers are allowed: number",
		   "2"
		  );
		}

		$result = $this->callAPI( $params );
		return $this->parseResult( $result );
	}
	
	public function getBalance() {
	
		$params = $this->params;
		$params['method'] = 'balance';
		
		$result = $this->callAPI( $params );
		return $this->parseResult( $result );
		
	}
 
	public function setIP( $ip ) {
	
	 $params = $this->params;
	 $params['method'] = 'setip';
	 $params['ip']   = trim($ip);
	 
	 if( !$this->validateIP( $ip ) ){
	 	throw new SeeMeGatewayException(
	    "Parameter is invalid: ip",
	    "15"
	   );
	 }
	 
	 $result = $this->callAPI( $params );
	 return $this->parseResult( $result );
	 
	}
	
	/**
  	* Returns the call's result
  	*
  	* @access public
  	* @return string
  	*/
	public function getResult() {
	 return $this->result;
	}
	
	/**
	 * Parse the callback result
	 *
	 * @access private
	 * @param string $result
	 * @return array
	 */
	public function parseResult( $result ) {
	
	 switch ( $this->format ){
	 
	 	case 'string':
	 	
	 		if(!is_string($result)){
		 		throw new Exception("SeeMe Gateway: Wrong return format type. Must be a string");
	 		}
	 	
	 		parse_str( $result, $resultparts );
	 		break;
	 	case 'json':
	 		$resultparts = json_decode($result,true);
	 		break;
	 	case 'xml':
	 		$resultparts = json_decode(json_encode((array)simplexml_load_string($result)),1);
	 		break;
	 	default:
	 		throw new Exception("SeeMe Gateway: Unexpected return format");
	 		break;
	 
	 }
	 
	 
	 $this->result = $resultparts;
	 $this->logToFile($resultparts);
	
	 switch ( @$resultparts['result'] ) {
	
	  case 'OK':
	   // SMS submitted successfully
	   return $resultparts;
	   break;
	
	  case 'ERR':
	   // error during SMS submit
	   throw new SeeMeGatewayException(
	    $resultparts['message'],
	    $resultparts['code']
	   );
	   break;
	
	  default:
	   throw new Exception(
	    'SeeMe Gateway: unimplemented result '.
	    '"' . @$resultparts['code'] . '", ' .
	    '"' . @$resultparts['message'] . '", '.
	    'raw result: "' . $result . '"'
	   );
	   break;
	
	 }
	
	}
	
	private function callAPI( array $params ) {
	
		if(isset($this->format)){
			$params['format'] = $this->format;
		}
		
    $params['apiVersion'] = $this->version; // SeeMe GW api version
    $apiUrl        = $this->apiUrl.'?'.http_build_query( $params, '', '&' );

    $this->logToFile( "----------------------------" );

    $this->logToFile( $this->method . ': ' . $apiUrl );

    switch ( trim($this->method) ) {
      case 'file_get_contents':
        if ( !ini_get('allow_url_fopen') ) {
          throw new Exception("SeeMe Gateway: can't use allow_url_fopen method.");
        }
        $result = file_get_contents( $apiUrl );
        break;
      case 'curl':
        if ( !extension_loaded('curl') ) {
          throw new Exception('SeeMe Gateway: CURL not installed on your server');
        }
        $result = $this->callCURL( $apiUrl );
        break;
      default:
        throw new Exception('SeeMe Gateway: unimplemented callingMethod: "' . $this->method . '"');
    }

    if ( $result === false ) {
      throw new Exception( 'SeeMe Gateway: failed to open file_get_contents("' . $apiUrl . '")' );
    }

    return $result;
	}

	private function callCURL( $apiUrl ) {
	
    $cURL = curl_init();

      curl_setopt_array( $cURL, array(
        CURLOPT_URL        => $apiUrl,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER  => true,
        CURLOPT_AUTOREFERER    => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION  => true,
        // CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => 2000,
        // CURLOPT_TIMEOUT      => 10,
        CURLOPT_FAILONERROR    => true,
      ));

    $result   = curl_exec( $cURL );
    $httpcode = curl_getinfo( $cURL, CURLINFO_HTTP_CODE );

    if ( $result === false ) {

      throw new Exception(
        'SeeMe Gateway: CURL ERROR: ' . $httpcode . ', ' . curl_error( $cURL )
      );
    } else {
      return $result;
    }
	}

	/**
  	* Validate callback parameters
  	*
  	* @access private
  	* @param string $params
  	* @return boolean
  	*/
	private function validateCallbackParams($params){
    return preg_match( '/^[0-9]{1,2}(\,[0-9]{1,2})*$/', $params );
	}
	
	/**
  	* Validate IP parameter
  	*
  	* @access private
  	* @param string $ip
  	* @return boolean
  	*/
	private function validateIP($ip){
		return preg_match( "/^(([1-9]?[0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5]).){3}([1-9]?[0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$/", $ip);
	}
  
  private function validateApiKey($hash) {
    $key = substr($hash, 0, -$this->checksumLength);
    $checksum = substr($hash, -$this->checksumLength);
    return substr(md5($key), 0, $this->checksumLength) == $checksum;
  }
	
	/**
  	* Log to file
  	*
  	* @access private
  	* @param string $string
  	* @return null
  	*/
	private function logToFile( $string ) {
	
	 if ( $this->logFileDestination ) {
	  $f = fopen( $this->logFileDestination, 'a' );
	  if ( !$f )
	   throw new Exception('SeeMe Gateway: failed to fopen( "' . $this->logFileDestination . '" )' );
	
	  if( is_array($string) ){
	  	foreach($string AS $key=>$value){
	  		fputs( $f, date("Y-m-d H:i:s") . ' - ' . $key . ' => ' . $value . "\n" );
	  	}
	  } else {
	  	fputs( $f, date("Y-m-d H:i:s") . ' - ' . $string . "\n" );
	  }
	
	  fclose( $f );
	 }
	}

}


class SeeMeGatewayException extends Exception {
	public function __construct($response,$errorCode) {
		$this->response		= $response;
		$this->errorCode  = $errorCode;
		parent::__construct( $response, $errorCode );
	}
	public function __toString() {
		return __CLASS__ . ": SEEME_GATEWAY_ERROR #{$this->errorCode}, {$this->response}\n";
	}
}Letöltés